Rozpoczęliśmy miesiąc maj, w którym w sposób szczególny będziemy oddawać cześć Matce Zbawiciela.

W naszej świątyni nabożeństwo majowe będzie odprawiane codziennie o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy, aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach.

Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcamy do modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz domach rodzinnych.