Kancelaria Parafialna

pieczec

 
Verum nihil simile

 

 
Od 1 września do 30 czerwca czynna:

  • Wtorek

godz. 10.00 – 12.00

  • Środa

godz. 16.00 – 18.00

  • Piątek

godz. 15.00 – 17.00

Od 1 lipca do 31 sierpnia czynna:

  • Środa

godz. 16.00 – 18.00

  • Piątek

godz. 15.00 – 17.00

 

Kontakt:   katedrakwidzyn@gmail.comUWAGA !!!

Pragniemy poinformować, że od dnia 25 maja br. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE wchodzą przepisy dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Przepisy te nakładają na administratorów danych konieczność bezwzględnej ich ochrony. W związku z tym wszelkiego rodzaju zaświadczenia wydawane w kancelarii parafialnej, będą mogły być udostępnione tylko osobom bezpośrednio zainteresowanym, po przedstawieniu dowodu tożsamości lub osobom trzecim mającym upoważnienie pisemne do pobrania takich danych. Nie będzie możliwości udostępniania danych osobom trzecim takim, jak np. rodzice osoby, która zamierza zawrzeć sakramentalny związek małżeński.