Księża i Pracownicy

PROBOSZCZ:

Ks. Ignacy Najmowicz  tel.:  (+48) 55  279  60  06

WIKARIUSZE: 

Ks. Przemysław Demski  tel.:  512  774  377
Ks. Marek Kubecki  tel.:  695  482  363
Ks. Krzysztof Kuratczyk  tel.:  606  369  244
Ks. Piotr Makowski  tel.:  531  995  877

ORGANISTA:

Pan Bartłomiej Góral  tel.:  608  469  189

Wezwanie do chorych o każdej porze !!!!!