Kościół Domowy

oaza_KD

Duszpasterstwo Domowego Kościoła działające w parafii św. Jana Ewangelisty pomaga czerpać z łask sakramentu małżeństwa w oparciu o podstawowe prawdy naszej wiary.

Duchowość małżeńska w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to: 

  • Uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach.
  • Comiesięczne spotkania formacyjne w kręgach z udziałem kapłana.
  • Codzienna lektura Pisma Świętego z rozważaniem.
  • Codzienna modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna.
  • Comiesięczny dialog małżeński wraz z wynikającą z niego regułą życia będącą pracą nad sobą.

Realizacja powyższych zobowiązań służyć ma małżonkom w pracy nad wspólnym wzrastaniem do świętości.

W naszej parafii działa obecnie 1 krąg małżeński prowadzony przez ks. Przemysława Demskiego -moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła.
W istniejącym kręgu skupione małżeństwa wspólnie podążają drogą wskazaną przez założyciela –ks. Franciszka Blachnickiego (kliknij).

Domowy Kościół to wspólnota aktywnie uczestnicząca w życiu parafii. Raz w miesiącu przygotowujemy oprawę liturgii Mszy świętej. Z tejże wspólnoty posługują w naszej parafii dwaj Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej.


„Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą.”

(Ps 127, 1)