Liturgiczna Służba Ołtarza

1

Statut służby liturgicznej

w parafii p.w. Św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie


I  UWAGI OGÓLNE

 1. Niniejszy statut definiuje najważniejsze zasady funkcjonowania Służby Liturgicznej. Pozostałe ustalenia są przekazywane wewnątrz wspólnoty.
 2. Posługa ministranta to zajęcie jedno z najpiękniejszych i najcenniejszych. Kapłan zastępuje miejsce Jezusa Chrystusa, więc też i ministrant nie jemu, ale Jezusowi Chrystusowi usługuje podczas mszy i nabożeństw. Każdy ministrant jako chrześcijanin ma obowiązek służyć w każdą niedzielę, natomiast przyjęcie posługi ministranta wymaga od niego większego umiłowania Eucharystii, co wiąże się ze służbą w tygodniu wedle przyjętych zasad we wspólnocie LSO.
 3. Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca!
 4. W kościele, który jest miejscem świętym, w czasie mszy świętej i poza nią obowiązuje postawa pełna czci i szacunku.
 5. Miejsce ministranta jest w prezbiterium, a nie w nawie.
 6. Być ministrantem to nie tylko służba przy ołtarzu, ale także świadectwo chrześcijańskiej postawy w domu, w szkole i na podwórku.

II FUNKCJONOWANIE WSPÓLNOTY

 1. Na czele wspólnoty stoi ks. Opiekun.
 2. Zbiórki ministranckie dla ministrantów i lektorów odbywają się według następującego harmonogramu:

→ Spotykamy się w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca:

 • ministranci – godz. 10.00
 • lektorzy – godz. 11.00

III ZACHOWANIE MINISTRANTA W KOŚCIELE I ZAKRYSTII

 1. Ministranci i lektorzy przychodzą do służenia w odpowiednim czasie przed Mszą świętą lub nabożeństwem.
  – Msza w dzień powszedni i niedziela zwykła – 15 minut wcześniej. 
  – Msza z asystą – 30 minut wcześniej. 
  – Msza z obecnością biskupa – 60 minut wcześniej.
 1. Trzy minuty przed wyjściem procesji ministranci i lektorzy odmawiają modlitwę przed służeniem. Prowadzi ją Ksiądz bądź najstarszy lektor lub ministrant. Po modlitwie następuje cisza (sacrum silencium).
 2. Ministranci przy ołtarzu mają złożone ręce, nie rozglądają się i nie rozmawiają, zachowują się spokojnie i poważnie.
 3. Miejscem, gdzie ministranci ubierają alby i komże i oczekują na liturgię jest kaplica bł. Doroty.
 4. Po mszy świętej ministranci i lektorzy wraz z Celebransem odmawiają modlitwę po służeniu, a następnie pomagają siostrze zakrystiance w uporządkowaniu prezbiterium oraz zostawiają porządek w zakrystii.
 5. Każdemu ministrantowi zaleca się zapoznanie z czytaniami z danego dnia przed przybyciem do kościoła.
 6. W miarę możliwości każdy ministrant włącza się w śpiew liturgiczny. Podczas liturgii słowa pieśni, a także jej melodia mają ogromną wartość.

IV SŁUŻBA LITURGICZNA

 1. Ministranci są zobowiązani w miarę możliwości do służenia w tygodniu. Jeśli Mszę świętą poprzedza nabożeństwo, ministranci również w nim uczestniczą.
 2. Ministranci są ponadto zobowiązani do obowiązkowego służenia w asystach podczas parafialnych uroczystości, gdy mają wyznaczoną funkcję. Jeśli nie mogą z przyczyn uzasadnionych służyć, zgłaszają to znacznie wcześniej opiekunowi.
 3. Wszystkie funkcje na mszach świętych wykonują ministranci, a w razie ich nieobecności – lektorzy. W niedzielę lekcje czytają lektorzy, a w tygodniu również kandydaci na lektorów i odpowiednio przygotowani ministranci.
 4. W miesiącach wakacyjnych ministranci i lektorzy pozostający w domach przychodzą służyć jak najczęściej.

V PODZIAŁ, STROJE I ZADANIA MINISTRANTÓW

 1. Strój ministranta i lektora powinien być zawsze czysty i wyprasowany. Stroje zabieramy do domu przynosząc je na każdą mszę i nabożeństwo dbając jednocześnie o ich wygląd (świeżość). Lektorzy mogą zostawiać alby w zakrystii w szafie.
 2. Ministranci, aspiranci i lektorzy obowiązkowo uczestniczą w zbiórkach w wyznaczonych terminach.
 3. Ministranci przechodzą przez stopnie formacji ministranckiej, co wiąże się z funkcjami liturgicznymi oraz strojem.

a) Kandydaci na ministranta:

 • Przyjmowanie kandydatów na ministranta odbywa się poprzez zgłoszenie się do opiekuna ministrantów.
 • Kandydat na ministranta zostaje aspirantem po upływie około trzech miesięcy
 • Ubiorem kandydata jest komża.
 • Kandydat przygląda się posłudze starszych ministrantów  ucząc się jej.

b) Aspiranci:

 • Aspirant zostaje promowany na ministranta ołtarza po upływie roku.
 • Ubiorem aspiranta jest komża i znacznik aspiranta.
 • Aspirant może używać gongu i dzwonków (pełni funkcje choralisty) oraz trzyma patenę.

c) Ministranci:

 • ministrant ołtarza: ustawia księgę, zanosi kielich zdejmując welon, podaje ampułki z wodą i winem oraz lavabo, a podczas aspersji nosi kociołek z wodą. Przy biskupie nosi insygnia – mitrę i pastorał. Nosi strój składający się z komży, kołnierza, rewerendy.
 • ministrant światła: pełni funkcje ministranta księgi, turyferariusza, nawikulariusza, krucyferariusza i lucyferariusza. Nosi strój składający się z  pełnej ministranckiej sutanelli z kołnierzem (tunika) i  komżę.
 • ministrantem światła zostaje ministrant ołtarza po upływie trzech lub mniej lat od promocji ministranckiej, gdy zadecyduje o tym opiekun.

d) Kandydaci na lektora (lektorzy nieustanowieni):

 • Kandydatem na lektora może zostać ministrant światła w wieku 15 lat oraz uprzednio przygotowana do tego osoba w wieku (co najmniej) 15 lat.
 • W wyjątkowych sytuacjach młodszy ministrant może zostać kandydatem na lektora.
 • Kandydaci na lektorów uczęszczają na kurs lektorski.
 • Ubiorem kandydata jest alba. 

e) Lektor:

 • Ministrantem Słowa Bożego może zostać kandydat na lektora.
 • Ubiorem lektora jest alba i krzyż lektorski.
 • Ministrant Słowa Bożego pełni funkcje lektora: czyta lekcje, a także, w procesji, uroczyście wnosi Ewangeliarz.
 • Lektor, który dobrze zna liturgię i przeszedł odpowiedni kurs może zostać ustanowiony ceremoniarzem.

f) Strój:

Na każdą celebrację liturgiczną zarówno podczas niedziel i uroczystości, jak i w dzień powszedni obowiązują: czyste długie spodnie, buty (w miarę możliwości nie sportowe), bluza bez kaptura lub schludny T-Shirt. Oprócz tego na niedziele i uroczystości:  eleganckie i czyste buty, eleganckie spodnie, ładna koszula, może być marynarka. Ubrania powinny być w spokojnych (stonowanych) kolorach. Ubiór powinien być godny celebracji Mszy św.

Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza jest ks. Piotr Makowski.Terminy spotkań
:

 • 4 listopada 2017 r.
 • 18 listopada 2017 r.
 • 2 grudnia 2017 r.
 • 23 grudnia 2017 r.
 • 20 stycznia 2018 r.
 • 3 lutego 2018 r.
 • 17 lutego 2018 r.
 • 3 marca 2018 r.
 • 17 marca 2018 r.
 • 7 kwietnia 2018 r.
 • 21 kwietnia 2018 r.
 • 5 maja 2018 r.
 • 12 maja 2018 r.
 • 2 czerwca 2018 r.

WAŻNE:

Zbiórki w Wielkim Poście będą częstsze, tak aby dobrze przygotować się do Liturgii Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych.


 
KONTROLUJ SIAD…

038401_mgn08s22f_ministranci_4