Nasz personel

ks. Ignacy Najmowicz

Proboszcz

ks. Przemysław Demski

Wikariusz

ks. Marek Kubecki

Wikariusz

ks. Krzysztof Kuratczyk

Wikariusz

ks. Piotr Makowski

Wikariusz

s. Waleria OSBM

Zakrystianka

Pan Bartłomiej Góral

Organista