Sakramenty

Chrzest

By ochrzcić dziecko trzeba się zgłosić do kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka na dwa tygodnie przed planowaną datą.
W naszej parafii chrzcimy w każdą niedzielę miesiąca. Dziecko do chrztu zgłasza conajmniej jedno z rodziców. Chrzestnymi mogą być tylko te osoby, które są już wybierzmowane i żyją w związkach sakramentalnych (nierozwiedzionych).

Bierzmowanie

W naszej parafii do bierzmowania przygotowuje się młodzież z klas III gimnazjalnych. Czas przygotowania jest dwuletni. Początek przygotowań we wrześniu każdego roku.

Przygotowujesz się do sakramentu bierzmowania?
Pytania i odpowiedzi do sarkamentu bierzmowania.

Sakrament Pojednania

Udzielany jest każdej osobie, która do niego przystąpi spełniając pięć Warunków Dobrej Spowiedzi:

  • Rachunek sumienia
  • Żal za grzechy
  • Mocne postanowienie poprawy
  • Szczera spowiedź
  • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

W naszej parafii spowiadamy codziennie rano od godz. 6:45 do Mszy św. o 7:00 i wieczorem od 17:30 do Mszy św. o 18:00. W każdy czwartek od godz. 17:00 do Mszy św. o 18:00 i w I sobotę miesiąca od godziny 9:00 do Mszy św. o 10:00. Zawsze po każdej Mszy św. można poprosić księdza o sakrament pojednania.

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia jest udzielany na wezwanie. Pamiętajmy o naszych bliskich, którzy chorują, by nie odchodzili z tego świata nie pojednawszy się z Bogiem. Wystarczy tylko poprosić księdza podając adres, imię i nazwisko chorego i czy jest w stanie mówić i przyjąć Komunię Świętą.

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni osobiście zgłaszają się na co najmniej 3 miesiące przed zaplanowaną datą do kancelarii z:

  • dowodami osobistymi
  • aktualną metryką chrztu (nie starszą niż 6 miesięcy)
  • jeżeli są już odbyte nauki przedmałżeńskie to z dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w tych naukach
  • jeżeli jest już zawarty związek cywilny to z aktem ślubu.

Nauki Przedmałżeńskie – będą się odbywać w niedzielę o godz. 16.00 w domu parafialnym – jesienią i wiosną( terminy będą podawane w ogłoszeniach)