+

Katolicka Językowo-Sportowa  Szkoła Podstawowa  w Kwidzynie prowadzi nabór dzieci na nowy rok szkolny do klasy pierwszej. Możliwe jest zapisanie dzieci  także do klas wyższych.

Od nowego roku szkolnego nauka będzie bezpłatna. Szkoła zapewnia naukę w małych, bezpiecznych grupach z nowoczesnym multimedialnym wyposażeniem klas. W klasie siódmej i ósmej nauczanie dwujęzyczne (język wykładowy angielski i polski).