Sakramenty

Chrzest

By ochrzcić dziecko trzeba się zgłosić do kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka na dwa tygodnie przed planowaną datą. Wszyscy, którzy nie mieszkają na terenie naszej parafii, muszą posiadać pozwolenie od swojego proboszcza na chrzest poza swoją parafią. Dziecko do chrztu zgłasza co najmniej jedno z rodziców. Chrzestnymi mogą być tylko te osoby, które ukończyły 16 rok życia, przyjęły sakrament bierzmowania i mają uregulowane życie sakramentalne.

CHRZTY ŚWIĘTE – udzielamy chrztu św. w każdą niedzielę na Mszy św. o godz. 12:30.

 

Bierzmowanie

W naszej parafii do bierzmowania przygotowuje się młodzież z klas III gimnazjalnych. Czas przygotowania jest dwuletni. Początek przygotowań we wrześniu każdego roku.

Przygotowujesz się do sakramentu bierzmowania?
Pytania i odpowiedzi do sarkamentu bierzmowania.

Sakrament Pojednania

Udzielany jest każdej osobie, która do niego przystąpi spełniając pięć Warunków Dobrej Spowiedzi:

  • Rachunek sumienia
  • Żal za grzechy
  • Mocne postanowienie poprawy
  • Szczera spowiedź
  • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

W naszej parafii spowiadamy codziennie 15 minut przed Mszą poranną i 30 minut przed Mszą wieczorną. W każdy czwartek od godz. 17:00 do Mszy wieczornej i w I sobotę miesiąca od godziny 9:00 do Mszy św. o 10:00. Zawsze po każdej Mszy św. można poprosić księdza o sakrament pojednania.

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia jest udzielany na wezwanie. Pamiętajmy o naszych bliskich, którzy chorują, by nie odchodzili z tego świata nie pojednawszy się z Bogiem. Wystarczy tylko poprosić księdza podając adres, imię i nazwisko chorego i czy jest w stanie mówić i przyjąć Komunię Świętą.

Numery telefonów do księży znajdują się w zakładce:  Kontakt → Księża i Pracownicy.
Wezwanie do Chorych o każdej porze !!!!!

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni osobiście zgłaszają się na co najmniej 3 miesiące przed zaplanowaną datą do kancelarii wraz z:

  • dowodami osobistymi
  • aktualną metryką chrztu (nie starszą niż 6 miesięcy)
  • jeżeli są już odbyte nauki przedmałżeńskie to z dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w tych naukach
  • jeżeli jest już zawarty związek cywilny to z aktem ślubu.

NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE – będą odbywać się w naszej parafii w niedziele o godz. 16:00
w domu parafialnym przy ulicy Targowej 7 – jesienią i wiosną (terminy będą podawane
w ogłoszeniach).