Bierzmowanie

BierzmowanieBierzmowanie jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie jest więc dopełnieniem łaski chrztu, daje jej wzrost i pogłębienie, ściślej jednoczy z Chrystusem dzięki Jego Duchowi, głębiej zakorzenia w synostwie Bożym, pomnaża dary Ducha Świętego otrzymane we chrzcie, udoskonala więź z Kościołem, udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.
(por. KKK nr 1303)


PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA


Praktyki religijne dojrzałego chrześcijanina:

1. Niedzielna Eucharystia (godz. 9.30).

2. Pierwszopiątkowa comiesięczna spowiedź i Msza św.

3. Udział w spotkaniach.

4. Udział w nabożeństwach:

– różaniec (październik)
– roraty (Adwent)
– droga krzyżowa (Wielki Post)
– nabożeństwo majowe

5. Sprawowanie.

6. Zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej (służba przy ołtarzu, pomoc w przygotowaniu liturgii i nabożeństw, udział w akcjach itp.).

7. Udział w katechezie szkolnej.

8. Udział w dziewięciodniowej nowennie (połączonej z próbami) bezpośrednio przygotowującej do uroczystości przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

9. Osoby ochrzczone poza naszą parafią dostarczają metryki chrztu do końca października.

Pytania i odpowiedzi do sakramentu bierzmowania

a287d99901262047340574309352cf48_90x70


„Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz: „Jestem bogaty”, i „wzbogaciłem się”, i niczego mi nie potrzeba”, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!”

(Ap 3, 15-19)