Chrzest

Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzeniaprzez wodę i w słowie” . (KKK, 1213)

 

ZGŁOSZENIE CHRZTU W BIURZE PARAFIALNYM

Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej dwa tygodnie przed planowanym chrztem dziecka.

W naszej parafii sakramentu chrztu św. udzielamy w każdą niedziele miesiąca – podczas sumy parafialnej o godz. 12.30 oraz w święta Bożego Narodzenia i w Wielkanoc.

Podczas pierwszego spotkania należy przedstawić: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC, dane osobowe rodziców dziecka oraz potwierdzenie zawarcia sakramentu małżeństwa, dane osobowe rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania).

Rodzice i rodzice chrzestni są zobowiązani do udziału w katechezie oraz pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania (fakt ten jest potwierdzony na odpowiednich formularzach).

Katecheza odbywa się w sobotę poprzedzającą chrzest o godz. 13.00 w kaplicy bł. Doroty w Konkatedrze.

Rodzice chrzestni spoza naszej parafii muszą przedstawić zaświadczenie, iż są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenie wydawane jest w parafii zamieszkania chrzestnych.

Rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii 20 min. przed Mszą św., podczas której ma się odbyć chrzest, aby przedstawić uzupełnione zaświadczenia oraz złożyć podpisy w księgach parafialnych.

W przypadku, gdy dziecko mające przyjąć chrzest nie należy do naszej parafii, dodatkowo wymagana jest zgoda na chrzest od proboszcza parafii rodzimej.


„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.”

(Mt 28, 19)