Biuletyn Parafialny nr 412/2021
XXIII Niedziela Zwykła, rok B | 5 września 2021 r.

Iz 35,4-7a; Jk 2,1-5 ; Mk 7,31-37

 

Pokonać głuchotę

Ewangelia w sposób bardzo zwięzły określa życie i posłannictwo Jezusa z Nazaretu: „Dobrze uczynił wszystkim…”. Ten boski Nauczyciel był całkowicie inny niż uczeni w Piśmie czy faryzeusze  nauczał z mocą, której nie sposób było się oprzeć. Odwoływał się do powszechnie znanych świętych tekstów. Chętnie posługiwał się też obrazami wziętymi z przyrody, pracy na roli, sięgał do doświadczeń pasterzy, rybaków, bliskie Mu były troski gospodyni domowej. To pewnie z tego powodu przychodzili do Jezusa głównie ci, których dotykały różne niepowodzenia, garnęły się do Niego zarówno dzieci, jak i grzesznicy. Pan Jezus potrafił przywrócić wiarę w siebie, Jego słowa budziły nadzieję na lepsze jutro. Sposób, w jakim mówił o Bogu, odsłaniał Jego Oblicze  pełne miłosierdzia i tkliwości. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, że „Przyprowadzili Mu [Jezusowi] głuchoniemego i poprosili Go, żeby położył na niego rękę”. W zasadzie nie bardzo chyba wiedzieli, o co trzeba prosić. Ale w tej usilnej, choć nieporadnej prośbie kryła się wielka wiara. Była to wiara nieokreślona i nieuczona. Mieszkańcy Dekapolu byli poganami. Nie znali Boga objawionego w Starym Testamencie, a przynajmniej nie oddawali Mu oficjalnej czci. A więc i o Mesjaszu mogli mieć co najwyżej tylko mgliste pojęcie. Wezwanie do otwarcia można interpretować szerzej jako apel do mieszkańców regionu, aby przyjęli Chrystusa i Jego nauczanie. Mimo wszystko Jezus był mieszkańcom Dekapolu na swój sposób bardzo bliski. I dlatego Mu ufali, wiedzieli, że można Mu przedstawić swoją prośbę. Obecność ludzi niepełnosprawnych wśród zdrowych i silnych jest żywą mową Boga o wielkości naturalnych darów, jakie posiadamy. Człowiek z białą laską w ręku mówi o wartości zdrowych oczu, niemowa – o cenie daru języka, siedzący na inwalidzkim wózku – o wolności ukrytej w zdrowych nogach, upośledzony umysłowo – o darze rozumu. Bezpośredni kontakt z tymi ludźmi wzywa do dziękczynienia za dary, jakie posiadamy. Nie nasza to bowiem zasługa, że cieszymy się pełnią sił. Inni, bez własnej winy borykają się z kalectwem.

Wielki kompozytor Ludwig van Beethoven właśnie, gdy ogłuchł, skomponował swoje najpiękniejsze utwory, jak choćby „Hymn do radości”. W królestwie Bożym nie ma ludzi niepotrzebnych i drugiej kategorii. Nie trzeba koniecznie doświadczyć głuchoty fizycznej, żeby odkryć inny świat. Można stać się głuchym z wyboru, głuchym selektywnie. Głuchota selektywna polega na wybieraniu tego, co chcemy słyszeć, oraz tego, czego nie chcemy usłyszeć. Tak działo się w młodości św. Augustyna, biskupa Hippony, który był wszechstronnie utalentowany, a jednocześnie zagubił się w poszukiwaniu sensu życia, uwikłał się w heretyckie poglądy i nieuporządkowany sposób życia. Po swoim nawróceniu zapisał w „Wyznaniach”: „Przemówiłeś, zawołałeś i pokonałeś moją głuchotę. Zajaśniałeś, Twoje światło usunęło moją ślepotę. Zapachniałeś wokoło, poczułem i chłonę Ciebie. Raz zakosztowałem, a oto łaknę i pragnę; dotknąłeś, a oto płonę pragnieniem Twojego pokoju”.

Autor: ks. Leszek Smoliński/www.wiara.pl/


 

Ogłoszenia Duszpasterskie

  1. Dziś cały Kościół rzymskokatolicki w Polsce obchodzi dzień solidarności z Afgańczykami. W związku z tym prosimy o modlitwę w intencji osób zagrożonych i cierpiących. Dziś także po każdej Mszy św. do puszek możemy złożyć swoje ofiary przeznaczone na konieczną pomoc Afgańczykom. Z serca dziękujemy za złożone ofiary.
  2. Także dziś o godz. 17.30 zapraszamy do kaplicy bł. Doroty na spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca na wymianę
  3. Spotkanie szkoły biblijnej, które miało odbyć się dziś o godz. 19.00 zostaje przełożone na najbliższy poniedziałek na tę samą godzinę.
  4. Dziś także w naszej wspólnocie parafialnej witamy serdecznie siostrę Chryzantę Skowrońską, Benedyktynkę Misjonarkę, która od 1 -go września jest naszą nową zakrystianką. Prosimy o modlitwę w jej intencji i prosimy o życzliwe jej przyjęcie w naszej wspólnocie. Jednocześnie informujemy, że pożegnanie siostry Walerii odbędzie się w późniejszym terminie, o który będziemy informować w ogłoszeniach parafialnych.
  5. W środę 8 września święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W naszej tradycji to święto jest nazywane świętem Matki Bożej Siewnej, bo tego właśnie dnia prosimy o błogosławieństwo Boże dla przyszłych plonów, żeby nasza ziemia przyniosła chleb.
  6. W każdą środę zapraszamy na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zachęcamy do składania próśb i podziękowań do Matki Boż
  7. Kancelaria parafialna od 1-go września będzie czynna w środy w godz. 16.00 -17.45 i w piątki w godz. 15.00-17.00.
  8. W przyszłym tygodniu, w niedzielę, ofiary zbierane na tacę zostaną przeznaczone na prace remontowe w naszym kościele.
  9. W kościele przy ambonie została wystawiona skrzynka, do której możemy składać swoje ofiary na kwiaty i dekoracje naszego kościoła. Za każdą ofiarę składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Intencje Mszalne

05.09. – XXIII Niedziela Zwykła

7.30 † Zenon Bielicki – Msza św. gregoriańska(5)
7.30 † Rodzice: Władysław i Maria Pomykacz i zamarli z rodziny
9.30 † Rodzice: Weronika i Stefan, bracia: Adam, Czesław i Marian
9.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Anny i Sławomira z okazji 15-tej rocznicy ślubu oraz dla syna Julianna
11.00 † Małgorzata i Józef Romanowscy, Krystyna Kowalczyk i zmarli z rodzin: Romanowskich i Wiśniewskich
11.00 † Anna Bartoszyńska 7 rocznica śmierci
12.30 † Bernard Wojtaś 8 rocznica śmierci i zmarli z rodziny
12.30 O światło Ducha Św. dla wnuków w rozpoczynającym się roku szkolnym by zdobytą wiedzę wykorzystali na chwałę Boga i pożytek ludzi
18.00 † Józef Wasiewicz 5 rocznica śmierci

06.09. – Poniedziałek

7.00 † Zenon Bielicki – Msza św. gregoriańska(6)
7.00 † Tadeusz Obrębski 30 dzień po pogrzebie
7.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Alicji Wiczkowskiej z okazji 80-lecia urodzin – intencja od kuzynki Jadwigi
18.00 † Eryka(f) Makowska, Marta, Franciszek Zentek
18.00 † Eugeniusz Tomczak 21 rocznica śmierci i rodzice z obojga stron
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Krystyny i Zenona z okazji 41-lcia ślubu

07.09. – Wtorek

7.00 † Mirosława(f)Buksińska i dusze w czyśćcu cierpiące – intencja od Anny Wiśniewskiej
7.00 † Janina Czeszjko-Sochacka 30 dzień po pogrzebie
18.00 † Zenon Bielicki – Msza św. gregoriańska(7)
18.00 † Ryszard Łukasik 30 dzień po pogrzebie
18.00 † Helena Macutkiewicz 4 rocznica śmierci i zmarli rodzice i dziadkowie

08.09. – Środa – Narodzenie NMP, święto

7.00 † Bolesław Szmiendowski 34 rocznica śmierci i zmarli z rodziny oraz zmarli z rodzin: Zimnocha, Komorowskich, Ronkiewiczów i Kisiel
18.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla dra Grocholewskiego i jego rodziny
18.00 † Zenon Bielicki – Msza św. gregoriańska(8)
18.00 W intencjach czcicieli MBNP

09.09. – Czwartek

7.00 † Zenon Bielicki – Msza św. gregoriańska(9)
7.00 † Teresa Kołodziejczyk 10 rocznica śmierci i rodzie z obojga stron
18.00 † Eugeniusz Petruczenko 1 rocznica śmierci, Jan i Cecylia, Kazimiera Warda
18.00 † Danuta Opacka 1 rocznica śmierci, Edmund Opacki

10.09. – Piątek

7.00 † Zenon Bielicki – Msza św. gregoriańska(10)
7.00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., zdrowie i potrzebne łaski dla Wisławy z okazji urodzin
18.00 † Kazimierz Gutkowski 35 rocznica śmierci, Hanna Gutkowska 6 rocznica śmierci
18.00 † Władysława(f), Zbigniew Krzemińscy i dziadkowie z obojga stron
18.00 † Para Prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy oraz pozostałe ofiary katastrofy pod Smoleńskiem

11.09. – Sobota

7.00 † Zenon Bielicki – Msza św. gregoriańska(11)
7.00 W intencji parafian
16.00 Msza św. ślubna
18.00 † Henryk Gdaniec 1 rocznica śmierci
18.00 † Janusz Załęski 8 rocznica śmierci, Zofia, Michał i Grzegorz Kułakowscy i Feliksa(f) Załęska
18.00 W intencji parafian