Szkoła Biblijna

Biblia

Słowo Boże, zawarte w Piśmie Świętym, to niesamowite bogactwo Kościoła. Poznawanie tego Słowa pozwala otworzyć się na Głos Boży, który pragnie przemawiać w naszych sercach.
Na spotkaniach szkoły biblijnej pragniemy zgłębiać Słowa Pisma Świętego wraz z Tradycją,
w jakiej jest przekazywane, kierując w ten sposób nasze myśli i serca ku Bogu.

Opiekunem grupy jest ks. Przemysław Demski.


 Spotkania odbywają się w salce na plebanii w zaplanowane niedziele

o godz. 19:00.

Zapraszamy wszystkich chętnych.

Terminy i tematy spotkań:

♦ ustalane na spotkaniach.


„«Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!».”

(Mk 4, 9)