Szkoła Biblijna

Biblia

Słowo Boże, zawarte w Piśmie Świętym, to niesamowite bogactwo Kościoła. Poznawanie tego Słowa pozwala otworzyć się na Głos Boży, który pragnie przemawiać w naszych sercach.
Na spotkaniach szkoły biblijnej pragniemy zgłębiać Słowa Pisma Świętego wraz z Tradycją,
w jakiej jest przekazywane, kierując w ten sposób nasze myśli i serca ku Bogu.

Opiekunem grupy jest ks. Przemysław Demski.

Spotkania odbywają się w salce na plebanii w zaplanowane niedziele

o godz. 19:00. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Terminy i tematy spotkań:

24.09.2017 r.: Wprowadzenie do Apokalipsy.

15.10.2017 r.: Zapowiedź Apokalipsy (Prolog) – Ap 1, 1-3; oraz wstęp do listów Ap 1, 4-8.

12.11.2017 r.: Listy do siedmiu Kościołów.

03.12.2017 r.: Listy do siedmiu Kościołów.


„«Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!».”

(Mk 4, 9)