Szukaj
Close this search box.

Badania

BAdania, prace konserwatorskie, prace restauratorskie przy Katedrze

Dzięki dotacji przyznanej przez Miasto Kwidzyn w 2022 roku w ciągu czterech miesięcy (od września do grudnia) zrealizowano kompleksowy program badań i specjalistycznej dokumentacji naukowej katedry (struktura architektoniczna, konstrukcyjna, stan zachowania, problemy konserwatorskie), w którym udział wzięli przedstawiciele kilku ośrodków naukowych i kilku dyscyplin. Prace zrealizował międzyuczelniany interdyscyplinarny zespół badawczy kierowany przez prof. UMK, Juliusza Raczkowskiego, autora programu badań. Celem działań było dokładne rozpoznanie materiałoznawcze, wstępne rozwarstwienie chronologiczne oraz analiza stanu zachowania i przyczyn zniszczeń budowli dawnej katedry pomezańskiej pw. Św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie; jednocześnie tym samym spektrum badawczym objęta została budowla zamku kapitulnego (siedziba oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku). Przeprowadzone prace można podzielić na dwie zasadnicze grupy: interdyscyplinarne analizy nieniszczące oraz instrumentalno-laboratoryjne badania inwazyjne (wymagające pobrania materiału z substancji zabytkowej); ich wyniki zostały upublicznione na sympozjum sprawozdawczym 25.03.2023 roku w sali konferencyjnej Kwidzyńskiego Centrum Kultury.

UWAGA!

W ramach realizacji przez parafię św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie projektu “Ratunkowe prace odwadniające, pilne naprawy pokrycia dachowego…”, jako elementu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, pragniemy poinformować o rozpisanym postępowaniu zakupowym w zakresie realizacji w/w projektu. Zobacz szczegółowe informację na bip.kwidzyn    

______________________________________________________________

Prace badawcze były KONTYNUOWANE w roku 2023 i objęły analizy malowideł ściennych, w tym: uszczegółowioną dokumentację (m.in. za pomocą drona fotograficznego i aparatu w wysokiej rozdzielczości – głównie pod kątem stanu zachowania z naciskiem na historyczne ingerencje w warstwy malarskie, ich autentyczność), badania nieniszczące (analiza XRF, NIR) oraz ich interpretację. Prace te przeprowadził dr hab. Juliusz Raczkowski prof. UMK w ramach projektu “KORPUS ŚREDNIOWIECZNYCH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W KATEDRZE KWIDZYŃSKIEJ, finansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program: stypendia twórcze na rok 2023, kategoria “Opieka nad zabytkami”) >>

Piszą o nas: Kwidzyn moje miasto

____________________________________
Skład zespołu naukowego

dr hab. Juliusz RACZKOWSKI, prof. UMK, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu – koordynator projektu, wyk. badań styloznawczych oraz dokumentacji nieniszczącej

dr Wojciech BARTZ, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego – badania petrograficzne

Adam CUPA, Wydział Sztuk Pięknych UMK – badania nieniszczące

dr Magdalena DYDA, Instytut Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego – badania mykologiczne

dr Witold FRĄCKOWIAK, Research and Development for Life Sciences UW – badania wilgotnościowe

Barbara GMIŃSKA-NOWAK, Laboratorium Denrochronologiczne, Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu – badania dendrologiczne i dendrochronologiczne więźb dachowych

____________________________________
Skaning i inwentaryzacja 3D

Piotr BARTOSIAK, 3D SKANGEO
więcej>>

____________________________________
Program badań

ROK 2022

Badania materiałoznawcze: PETROGRAFIA płyt nagrobnych, elementów kamiennych posadzek i detalu architektonicznego, określenie materiału oraz proweniencji skład. więcej>>

Badania materiałoznawcze: DENDROCHRONOLOGIA WIĘŹB DACHOWYCH więcej>>

Badania georadarowe struktur podziemnych więcej>>

Badania mykologiczne oraz analizy składu powietrza więcej>>

Nieniszczące badania wilgotnościowe więcej>>

ROK 2023

Dokumentacja malowideł ściennych w korpusie nawowym: VIS (wysoka rozdzielczość, dron fotograficzny, detale, panoramy – malowidła w korpusie, w górnym chórze i na emporze), UV detali i nowoodkrytych malowideł na emporze, oraz bliska podczerwień (NIR), badania składu pierwiastkowego XRF malowideł w górnym chórze więcej>>

____________________________________

Dokumentacja

Dokumentacja stanu zachowania bryły kościoła oraz wnętrza z drona fotograficznego dla określenia stanu zachowania więcej>>

____________________________________
Sympozjum sprawozdawcze

25 marca 2023 w Kwidzyńskim Centrum Kultury odbyło się sympozjum naukowe, podsumowujące realizowany projekt badań materiałowo-technologicznych. Organizatorem konferencji była parafia konkatedralna, z ramienia naszej Rady Naukowo-Konserwatorskiej katedry obrady przygotował i koordynował prof. J. Raczkowski.

Skip to content