Badania materiałoznawcze

Katedra św. Jana Ewangelisty Badania Badania materiałoznawcze

Badania materiałoznawcze wymagające pobrania materiału zabytkowego wykonano w zakresie petrografii (dr Wojciech Bartz) oraz dendrochronologii (mgr Barbara Gmińska-Nowak).

______________________________

Badania dendrochronologiczne

W zakresie badań inwazyjnych z pobranym materiałem zabytkowym przeprowadzono kompleksową analizę dendrochronologiczną więźb dachowych katedry. W ramach analiz dendrologicznych zidentyfikowano podstawowy gatunek drewna (sosna zwyczajna, Pinus sylvestris). Na podstawie analizy 30 próbek drewna z więźby nad prezbiterium oraz 70 próbek z więźby nad korpusem nawowym określone zostało nowe datowanie konstrukcji dachowej, w której ujawniły się elementy XIV-wieczne oraz uzupełnienia z napraw nowożytnych (XVII i XVIII w.), z wielkiej kampanii konserwatorskiej 1859 i 1861 oraz z l. 30. XX w.

______________________________
Badania petrograficzne

W ramach badań inwazyjnych przeprowadzone zostały analizy petrograficzne historycznych zapraw z elementów i detali architektonicznych oraz skał płyt z posadzki kościoła. W tym celu wykonano tzw. szlify cienkie i analizę na mikroskopie skaningowym SEM. W jej wyniku udało się określić skład historycznych średniowiecznych zapraw detalu architektonicznego (szary sztuczny kamień) oraz proweniencję materiałów, użytych do wykończenia posadzki kościoła (granit z masywu Strzegom-Sobótka. wapienie z basenu M. Bałtyckiego; uzupełnienia z XIX w. najpewniej wykonano z materiałów z terenu Niemiec).

Aktualności

XXII Niedziela Zwykła 3.09.2023

1. W poniedziałek rozpocznie się nowy rok szkolny. Uczniom i pracownikom oświaty życzymy Bożego błogosławieństwa. Zapraszamy uczniów klas I na poświęcenie tornistrów w przyszłą

Czytaj dalej

Poszukujemy Organisty!

Jak już wcześniej informowaliśmy, Pan Bartłomiej, który przez wiele lat uświetniał katedralną liturgię śpiewem i grą na organach, podejmuje nowe wyzwania. Dziękujemy za zaangażowanie

Czytaj dalej
Skip to content