Szukaj
Close this search box.

Służba Liturgiczna Ołtarza

Statut Służby Liturgicznej Ołtarza w parafii p.w. Św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie

I. UWAGI OGÓLNE

1. Niniejszy statut definiuje najważniejsze zasady funkcjonowania Służby Liturgicznej. Pozostałe ustalenia są przekazywane wewnątrz wspólnoty. 2. Posługa ministranta to zajęcie jedno z najpiękniejszych i najcenniejszych. Kapłan zastępuje miejsce Jezusa Chrystusa, więc też i ministrant nie jemu, ale Jezusowi Chrystusowi usługuje podczas mszy i nabożeństw. Każdy ministrant jako chrześcijanin ma obowiązek służyć w każdą niedzielę, natomiast przyjęcie posługi ministranta wymaga od niego większego umiłowania Eucharystii, co wiąże się ze służbą w tygodniu wedle przyjętych zasad we wspólnocie LSO. 3. Ministranci i lektorzy służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca! 4. W kościele, który jest miejscem świętym, w czasie Mszy świętej i poza nią obowiązuje postawa pełna czci i szacunku. 5. Miejsce ministranta jest w prezbiterium, a nie w nawie. 6. Być ministrantem to nie tylko służba przy ołtarzu, ale także świadectwo chrześcijańskiej postawy w domu, w szkole i na podwórku.

II. FUNKCJONOWANIE WSPÓLNOTY

7. Na czele wspólnoty stoi ks. Opiekun. 8. Zbiórki ministranckie dla ministrantów i lektorów odbywają się według następującego harmonogramu: Spotykamy się w soboty (z wyjątkiem I soboty miesiąca:
 • ministranci i lektorzy – godz. 11.00

III. ZACHOWANIE MINISTRANTA W KOŚCIELE I ZAKRYSTII

9. Ministranci i lektorzy przychodzą do służenia w odpowiednim czasie przed Mszą świętą lub nabożeństwem.
 • Msza w dzień powszedni i niedziela zwykła – 15 minut wcześniej.
 • Msza z asystą – 30 minut wcześniej.
 • Msza z obecnością biskupa – 60 minut wcześniej.
10. Trzy minuty przed wyjściem procesji ministranci i lektorzy odmawiają modlitwę przed służeniem. Prowadzi ją Ksiądz bądź najstarszy lektor lub ministrant. Po modlitwie następuje cisza (sacrum silencium). 11. Ministranci przy ołtarzu mają złożone ręce, nie rozglądają się i nie rozmawiają, zachowują się spokojnie i poważnie. 12. Miejscem, gdzie ministranci ubierają alby i komże i oczekują na liturgię jest kaplica bł. Doroty. 12. Po mszy świętej ministranci i lektorzy wraz z Celebransem odmawiają modlitwę po służeniu, a następnie pomagają siostrze zakrystiance w uporządkowaniu prezbiterium oraz zostawiają porządek w zakrystii. 13. Każdemu ministrantowi zaleca się zapoznanie z czytaniami z danego dnia przed przybyciem do kościoła. 14. W miarę możliwości każdy ministrant włącza się w śpiew liturgiczny. Podczas liturgii słowa pieśni, a także jej melodia mają ogromną wartość.

IV. SŁUŻBA LITURGICZNA

15. Ministranci są zobowiązani w miarę możliwości do służenia w tygodniu. Jeśli Mszę świętą poprzedza nabożeństwo, ministranci również w nim uczestniczą. 16. Ministranci są ponadto zobowiązani do obowiązkowego służenia w asystach podczas parafialnych uroczystości, gdy mają wyznaczoną funkcję. Jeśli nie mogą z przyczyn uzasadnionych służyć, zgłaszają to znacznie wcześniej opiekunowi. 17. Wszystkie funkcje na mszach świętych wykonują ministranci, a w razie ich nieobecności – lektorzy. W niedzielę lekcje czytają lektorzy, a w tygodniu również kandydaci na lektorów i odpowiednio przygotowani ministranci. 18. W miesiącach wakacyjnych ministranci i lektorzy pozostający w domach przychodzą służyć jak najczęściej. V. PODZIAŁ, STROJE I ZADANIA MINISTRANTÓW 19. Strój ministranta i lektora powinien być zawsze czysty i wyprasowany. Stroje zabieramy do domu przynosząc je na każdą mszę i nabożeństwo dbając jednocześnie o ich wygląd (świeżość). Lektorzy mogą zostawiać alby w zakrystii w szafie. 20. Ministranci, aspiranci i lektorzy obowiązkowo uczestniczą w zbiórkach w wyznaczonych terminach. 21. Ministranci przechodzą przez stopnie formacji ministranckiej, co wiąże się z funkcjami liturgicznymi oraz strojem. a) Kandydaci na ministranta:
 • Przyjmowanie kandydatów na ministranta odbywa się poprzez zgłoszenie się do opiekuna ministrantów.
 • Kandydat na ministranta zostaje aspirantem po upływie około trzech miesięcy
 • Ubiorem kandydata jest komża.
 • Kandydat przygląda się posłudze starszych ministrantów  ucząc się jej.
b) Aspiranci:
 • Aspirant zostaje promowany na ministranta ołtarza po upływie roku.
 • Ubiorem aspiranta jest komża i znacznik aspiranta.
 • Aspirant może używać gongu i dzwonków (pełni funkcje choralisty) oraz trzyma patenę.
c) Ministranci:
 • ministrant ołtarza: ustawia księgę, zanosi kielich zdejmując welon, podaje ampułki z wodą i winem oraz lavabo, a podczas aspersji nosi kociołek z wodą. Przy biskupie nosi insygnia – mitrę i pastorał. Nosi strój składający się z komży, kołnierza, rewerendy.
 • ministrant światła: pełni funkcje ministranta księgi, turyferariusza, nawikulariusza, krucyferariusza i lucyferariusza. Nosi strój składający się z  pełnej ministranckiej sutanelli z kołnierzem (tunika) i  komżę.
 • ministrantem światła zostaje ministrant ołtarza po upływie trzech lub mniej lat od promocji ministranckiej, gdy zadecyduje o tym opiekun.
d) Kandydaci na lektora (lektorzy nieustanowieni):
 • Kandydatem na lektora może zostać ministrant światła w wieku 15 lat oraz uprzednio przygotowana do tego osoba w wieku (co najmniej) 15 lat.
 • W wyjątkowych sytuacjach młodszy ministrant może zostać kandydatem na lektora.
 • Kandydaci na lektorów uczęszczają na kurs lektorski.
 • Ubiorem kandydata jest alba.
e) Lektor:
 • Ministrantem Słowa Bożego może zostać kandydat na lektora.
 • Ubiorem lektora jest alba i krzyż lektorski.
 • Ministrant Słowa Bożego pełni funkcje lektora: czyta lekcje, a także, w procesji, uroczyście wnosi Ewangeliarz.
 • Lektor, który dobrze zna liturgię i przeszedł odpowiedni kurs może zostać ustanowiony ceremoniarzem.
f) Strój:
 • Na każdą celebrację liturgiczną zarówno podczas niedziel i uroczystości, jak i w dzień powszedni obowiązują: czyste długie spodnie, buty (w miarę możliwości nie sportowe), bluza bez kaptura lub schludny T-Shirt. Oprócz tego na niedziele i uroczystości:  eleganckie i czyste buty, eleganckie spodnie, ładna koszula, może być marynarka. Ubrania powinny być w spokojnych (stonowanych) kolorach. Ubiór powinien być godny celebracji Mszy św.
22. Opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza jest ks. Andrzej Wierzba.

Aktualności

XIII Niedziela Zwykła 30.06.2024

1. W tę niedzielę żegnamy ks. Krystiana. Dziękujemy za lata posługi duszpasterskiej, zaangażowanie i życzymy Bożego błogosławieństwa. Po Mszach świętych parafialny Zespół Caritas prowadzi

Czytaj dalej
Skip to content