Szukaj
Close this search box.

Chrzest Święty

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” . (KKK, 1213)

ZGŁOSZENIE CHRZTU W KANCELARII PARAFIALNEJ

  • Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej dwa tygodnie przed planowanym chrztem dziecka.
  • W naszej parafii sakramentu chrztu św. udzielamy w każdą niedziele – podczas sumy parafialnej o godz. 12.30 oraz w święta Bożego Narodzenia i w Wielkanoc.
  • Podczas pierwszego spotkania należy przedstawić: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC, dane osobowe rodziców dziecka oraz potwierdzenie zawarcia sakramentu małżeństwa, dane osobowe rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania).
  • Rodzice i rodzice chrzestni są zobowiązani do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania (fakt ten jest potwierdzony na odpowiednich formularzach).
  • Rodzice chrzestni spoza naszej parafii muszą przedstawić zaświadczenie, iż są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenie wydawane jest w parafii zamieszkania chrzestnych.
  • Rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii 20 min. przed Mszą św., podczas której ma się odbyć chrzest, aby przedstawić uzupełnione zaświadczenia oraz złożyć podpisy w księgach parafialnych.
  • W przypadku, gdy dziecko mające przyjąć chrzest nie należy do naszej parafii, dodatkowo wymagana jest zgoda na chrzest od proboszcza parafii rodzimej.

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.” Mt 28, 19

Aktualności

XIII Niedziela Zwykła 30.06.2024

1. W tę niedzielę żegnamy ks. Krystiana. Dziękujemy za lata posługi duszpasterskiej, zaangażowanie i życzymy Bożego błogosławieństwa. Po Mszach świętych parafialny Zespół Caritas prowadzi

Czytaj dalej
Skip to content