+

 

Osoby, które w najbliższym czasie zechcą wstąpić w sakramentalny związek małżeński,
zapraszamy na kurs przygotowujący do przyjęcia tego sakramentu,
który rozpocznie się w naszej parafii

w piątek 16 października o godz. 19.00 w katedrze.

 

Bliższe informacje można uzyskać u ks. Przemysława, zakrystii lub kancelarii.