Szukaj
Close this search box.

Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (KKK, 1601)

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZE SKUTKAMI CYWILNYMI(ŚLUB KONKORDATOWY)

Co najmniej na sześć miesięcy przed ślubem narzeczeni mają obowiązek zgłosić się osobiście do kancelarii parafialnej celem ustalenia dokładnej daty ślubu, spisania protokołu przedmałżeńskiego oraz wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych.

Wymagane dokumenty:

  • akty chrztu św. narzeczonych wydane przez parafię chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy od daty planowanego ślubu),
  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC w trzech egzemplarzach (nie starsze niż 3 miesiące od daty planowanego ślubu),
  • dowody osobiste.

W przypadku, gdy obydwoje narzeczeni nie są naszymi parafianami, wymagana jest licencja na pobłogosławienie małżeństwa w parafii tutejszej lub zgoda proboszcza jednego z narzeczonych na ślub poza parafią rodzimą.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA BEZ SKUTKÓW CYWILNYCH

Co najmniej na sześć miesięcy przed ślubem narzeczeni mają obowiązek zgłosić się osobiście do kancelarii parafialnej celem ustalenia dokładnej daty ślubu oraz sporządzenia protokołu i wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych.

Wymagane dokumenty:

  • akty chrztu św. narzeczonych wydane przez parafię chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy od daty planowanego ślubu),
  • odpis aktu małżeństwa z USC,
  • dowody osobiste.

W przypadku, gdy obydwoje narzeczeni nie są naszymi parafianami, wymagana jest licencja na pobłogosławienie małżeństwa w parafii tutejszej lub zgoda proboszcza jednego z narzeczonych na ślub poza parafią rodzimą.

 

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Kurs rozpoczyna się we wrześniu i w marcu. Nauki odbywają się w cyklu niedzielnych spotkań w domu parafialnym przy ul. Targowej 7 w Kwidzynie o godz. 16.00. Udział w kursie jest bezpłatny. Na końcu można złożyć dobrowolną ofiarę.

 

„On odpowiedział: «Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela»”

(Mt 19, 4-6)

Aktualności

Skip to content