Badania nieniszczące

Katedra św. Jana Ewangelisty Badania Badania nieniszczące

Program badań nieniszczących objął: badania georadarowe struktur podziemnych (A. Cupa, J. Raczkowski), dokumentację malowideł ściennych: VIS (wys. rozdzielczość), UV oraz bliska podczerwień (NIR) (A. Cupa, J. Raczkowski), badania mykologiczne oraz analizy składu powietrza (M. Dyda), nieniszczące badania wilgotnościowe (W. Frąckowiak).

___________________________________________________________________

Georadar

Szczegółowe analizy struktur podziemnych katedry przeprowadzono za pomocą skanu z zestawem GPR (zasięg anteny georadarowej do 4 m w głąb od poziomu posadzki, antena o częstotliwości 900 MHz). Zeskanowano całą katedrę, uzyskując 575 profili o łącznej długości ponad 3300 m. z 22 siatek/pól, z których każda była skanowana wzdłuż i w poprzek. 

Skan i analiza struktur podziemnych katedry wykazała liczne anomalie, wskazujące na występujące pochówki, pozostałości wcześniejszej struktury architektonicznej, historyczne elementy wprowadzane na przestrzeni dziejów, do elementów współczesnych (zbrojenia). 

Rzut katedry ze skanu 3D, na który naniesiono 22 pola skanowania georadarowego.

___________________________________________________________________

Badania malowideł ściennych w korpusie nawowym

W ramach przeprowadzonego projektu, osobne miejsce przypadło zespołowi malowideł ściennych na ścianach naw bocznych. Jest to zabytek unikatowy, choć silnie zniekształcony, gdyż od czasu odkrycia w l. 60tych XIX w. przeszedł daleko idące ingerencje restauratorskie (w latach 1860-tych i w latach 1930-tych), konserwację i restaurację przeprowadziły ponadto w l. 60-tych pracownie PP PKZ.

Kompleksowe analizy i ich interpretacja w technice fałszywych kolorów ze składową w bliskiej podczerwieni oraz fluorescencji wzbudzanej UV pozwoliły na ogólną identyfikację zastosowanych pigmentów, z przewagą tzw. pigmentów żelazowych, wykazały zastosowanie pigmentów historycznych oraz XIX-wiecznych i współczesnych. Ponadto obrazy zarejestrowane w UV ukazują stan zachowania: uzupełnienia ubytków tynku (tzw. łaty), kity i przemalowania, dobrze czytelne są duże uzupełnienia wykucia wtórnych gniazd na montaż protestanckich empor wzdłużnych. Są też podstawą do przeprowadzenia punktowych pomiarów przenośnym spektrometrem rentgenowskim XRF oraz do wyznaczenia miejsc pobrania próbek, jakie będą niezbędne do pełnej identyfikacji pigmentów, spoiw oraz ustalenia stratygrafii warstw malarskich wraz z przypisaną chronologią.

NA przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku ujawniły się nieznane dotychczas średniowieczne malowidła ścienne, które w wspominał Max Toeppen w 1875 roku: „Spośród trzech blend okiennych, które teraz zakrywają organy, w pierwszej od lewej jest niezamalowany symbol jakiś, ala herb, który wypełnia blendę”, zaobserwował też ryty rysunek.  

___________________________________________________________________

Analizy mykologiczne i wilgotnościowe

Wykonano kompleksowe badania wilgotnościowe ścian korpusu nawowego katedry, więźb dachowych, analizę czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni, identyfikację grzybów strzępkowych bytujących w katedrze.

Badania potwierdziły bardzo poważny problem z wilgotnością, miejscami zawilgocenie murów sięga ponad 5 m od poziomu posadzki, dotyczy to zwłaszcza strony południowej kościoła.

Aktualności

XXII Niedziela Zwykła 3.09.2023

1. W poniedziałek rozpocznie się nowy rok szkolny. Uczniom i pracownikom oświaty życzymy Bożego błogosławieństwa. Zapraszamy uczniów klas I na poświęcenie tornistrów w przyszłą

Czytaj dalej

Poszukujemy Organisty!

Jak już wcześniej informowaliśmy, Pan Bartłomiej, który przez wiele lat uświetniał katedralną liturgię śpiewem i grą na organach, podejmuje nowe wyzwania. Dziękujemy za zaangażowanie

Czytaj dalej
Skip to content