Szukaj
Close this search box.

Wyjaśnienia do projektu FEnIKS

Katedra św. Jana Ewangelisty Wyjaśnienia do projektu FEnIKS

Wyjaśnienia do projektu FEnIKS

W roku 2023 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie przygotowała i złożyła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tzw. fiszę projektową projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności turystycznej i ochrona zespołu katedralno-zamkowego w Kwidzynie, Etap I”.
Po pozytywnej ocenie fiszy projektowej, decyzją Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klima i Środowisko 2021-2027, projekt ten otrzymał status projektu uprawnionego do wyboru w sposób niekonkurencyjny.
Całkowita wartość projektu to 63,6 mln zł, w tym 41,2 mln zł wynosi wnioskowane wsparcie ze środków UE, natomiast reszta to wkład własny, w tym wkład własny przypadający na Parafię to kwota 16,4 mln zł.
Zabezpieczenie wkładu własnego przez Beneficjenta jest niezbędne na etapie składania wniosku o dofinansowanie.
Z uwagi na wysokość wkładu własnego, daleko przekraczającą możliwości Parafii, podjęte zostały kroki zmierzające do pozyskania środków przeznaczonych na wkład własny do projektu ze strony spółek Skarbu Państwa. Pomimo składanych wstępnie deklaracji wsparcia ze strony części spółek Skarbu Państwa, żadna z nich nie potwierdziła współpracy w ramach tego projektu.
Z uwagi na brak możliwości zapewnienia wkładu własnego, Proboszcz Parafii Ks. Ignacy Najmowicz podjął decyzję o nieangażowaniu środków własnych Kościoła w przygotowanie projektu i tym samym o odstąpieniu od złożenia wniosku o jego dofinansowanie.

Aktualności

Skip to content