Tydzień modlitw o powołania

Niedziela Dobrego Pasterza, która w tym roku przypada 8 maja, rozpoczyna 59. Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W tym roku przeżywać go będziemy pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej zachęca młodych mężczyzn, którzy zdali egzamin dojrzałości do podjęcia formacji
w nowym roku akademickim 2022/2023


Terminy przyjmowania do seminarium na nowy rok akademicki:

  • termin wiosenno – letni: 8 maja – 8 lipca 2022
  • termin jesienny: 1 – 15 września

Więcej informacji o rekrutacji do seminarium: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej (wsdelblag.pl)

MODLITWA O POWOŁANIA PAPIEŻA PAWŁA VI

O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, pociągnij ku sobie gorące i szlachetne umysły młodych ludzi i uczyń ich swoimi naśladowcami i swoimi sługami. Spraw, by dzielili Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ustawicznie składasz na ołtarzach swoją ofiarę.

Ty, o Panie, który żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi takie horyzonty, by dostrzegali cały świat, w którym wznosi się niema prośba tak wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości. Spraw, by odpowiadając na Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne – Kościół i byli solą ziemi i światłością świata.

Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc kobiecych, czystych i wielkodusznych wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania się służbie Kościołowi oraz ludziom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.

Papieskie orędzie na 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Aktualności

Skip to content